StampIt

CONTACT US
+359 2 9656291working days from 9:00AM to 5:30PM EET(GMT+2)
Български sitemap contact us

News

a+aa-

StampIT издава удостоверения за квалифицирани електронни подписи (УКЕП)

01.07.2011

     Уважаеми клиенти,

 

     StampIT и "Информационно обслужване" АД издава удостоверения за квалифициран електронен подпис. Това е в следствие на промените в Закона за електронния документ и електронния подпис, влезли в сила от 01 юли 2011 г. По този начин българското законодателство в тази област се синхронизира с европейските директиви.

 

     Съгласно новите разпоредби квалифицираният електронен подпис заменя универсалния електронен подпис. Начините и възможностите за използването на удостоверенията за универсален електронен подпис, издадени преди 01 юли 2011 г., остават без промяна.

 

     Основната разлика между удостоверенията за универсален и квалифициран електронен подпис касае вписването в него на персонален идентификатор - ЕГН, БУЛСТАТ, ЕИК, личен номер на чужденеца. Тази информация задължително се вписваше в удостоверението за Универсален електронен подпис. Така доставчиците на различните електронни услуги можеха да знаят кой електронен подпис от кое лице се ползва. По този начин Вие можехте чрез е-подписа си да се регистрирате за ползване на е-услуги без ходене до организацията, предоставяща съответната е-услуга, например НАП.

 

     От 01 юли 2011 г. въвеждането на персонален идентификатор в удостоверението за Квалифициран електронен подпис е възможно, но вече не е задължително. Вие имате две възможности:

  1. Да НЕ впишете персонален идентификатор:

В този случай получателите на подписаните от Вас с квалифициран електронен подпис документи няма да виждат Вашия персонален идентификатор - ЕГН, БУЛСТАТ/ЕИК.

При желание за ползване на електронни услуги, ще трябва да удостоверите пред съответния доставчик на електронни услуги, че именно Вие/Вашата организация с помощта на конкретния електронен подпис ще ползвате конкретната електронна услуга, т.е. това вече няма да може да става автоматично, както с универсалния електронен подпис.

 

     2.  Да впишете персонален идентификатор:

Получателите на подписани от Вас с квалифициран електронен подпис документи ще виждат вашия персонален идентификатор - ЕГН, БУЛСТАТ/ЕИК.

Регистрацията за ползване на е-услуги става автоматично, както беше и при универсалния електронен подпис, без да ходите до институцията, предлагаща конкретната е-услуга.

 

Важно: Вписването или невписването на персонален идентификатор се прави единствено при издаването на електронния подпис. Информацията, която сте заявили за вписване в издадения електронен подпис, не може да бъде променяна.

Ако имате въпроси, моля обаждайте се на тел. 02/9656 291!

 

С уважение,
Екипът на StampIT

 

 * Services developed by Information Services Plc