StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Въпроси и отговори

a+aa-

Какво мога да правя с УЕП?

Удостоверенията за квалифициран електронен подпис могат да се използват за достъп до Публичните е-услуги, за подписване и криптиране на файлове и документи и електронна поща, за автентифициран достъп до сървър или VPN, и др.

Кой тип УЕП е подходящ за вас?

Ако:

 • искате да ползвате електронно банкиране в качеството си на физическо лице;
 • искате да ползвате е-услугите за физичиски лица на НАП или да подавате като пълномощник данни пред НАП за фирми, които обслужвате.

Подходящото за Вас удостоверение за електронен подпис е Stampit Doc.

*Всеки доставчик на електронни услуги може да има собствени специфични изисквания за това какъв вид удостоверение изисква.

Ако:

 • сте управител (собственик) на юридическо лице и искате да представлявате фирмата си с електроонен подпис;
 • искате да автентицирате себе си като физическо лице с цел подаване данни на Ваши клиенти - фирми, в АВ;
 • сте служител във фирма и искате да подавате данни по електронен път от името на фирмата;
 • сте лице със свободна професия и имате нужда от УЕП за подаване на данни по елетронен път пред НАП, АВ и др.;
 • сте пълномощник на юридическо лице и имате нужда от електронен подпис за подаване на данни по електронен път като представляващ ЮЛ.

Подходящото за Вас удостоверение за електронен подпис е Stampit DocPro.

*Всеки доставчик на електронни услуги може да има собствени специфични изисквания за това какъв вид удостоверение изисква.

Каква е цената на удостоверение (сертификат) за електронен подпис?

Цените можете да намерите тук.

Какъв е редът за издаване на УЕП?

 1. Подгответе необходимите документи за издаване на типа удостоверение (сертификат), който Ви е необходим;
 2. Посетете някой от нашите офиси в страната или поръчайте мобилно издаване на УЕП?

Какъв е редът за подновяване на УЕП?

 1. Подгответе необходимите документи за подновяване на типа сертификат, който Ви е необходим;
 2. Посетете някой от нашите офиси в страната или си поръчайте мобилно подновяване на УЕП.

Каква е валидността на УЕП Stampit?

365 дни от датата на издаване/ подновяване на сертификата.

Смених си документа за самоличност, адреса, е-пощата или други данни, записани в моя УЕП. Какво да правя?

При промяна на данни, вписани във Вашето удостоверение за електронен подпис е необходимо да прекратите сертификата и да закупите нов, с вписани коректни данни.

Съдържанието на информацията, публикувана в сертификата може да включва, но не е ограничено до следните елементи:

Stampit Doc:

 • е-mail адрес на абоната;
 • име на абоната;
 • данни за абоната;
 • публичeн ключ;
 • код на страната;
 • издаващ Удостоверяващ орган (StampIT);
 • електронен подпис на StampIT;
 • вид на алгоритъма;
 • срок на валидност на сертификата;
 • сериен номер на сертификата.

Stampit DocPro

 • е-mail адрес на упълномощения представител;
 • име на упълномощения представител;
 • публичен ключ;
 • код на страната;
 • наименование на юридическото лице;
 • адрес по седалище на ЮЛ;
 • издаващ Удостоверяващ орган (StampIT);
 • електронен подпис на StampIT;
 • вид на алгоритъма;
 • срок на валидност на сертификата;
 • сериен номер на сертификата.

Блокирах си смарт картата - какво да правя?

За деблокиране на смарт карта е необходима личностна идентификация на автора на УЕП, поради което е необходимо е да посетите най-близкия офис на StampIT, да носите блокираната карта и да я представите на RA оператор за деблокиране.

Не се опитвайте да деблокирате сами блокирана смарт карта. Достъп до Unblcok PIN има единствено регистриращия орган - Stampit.

Мога ли да поискам деблокиране на сертификат, на който не съм автор?

За целта Ви е необходимо нотариално заверено пълномощно - оригинал за деблокиране на сертификат със сериен номер ....., валиден до......

Мога ли да променя информацията в моя електронен подпис?
Ако се налага или искате промяна, то е необходимо да заплатите за неговото преиздаване или издаване на нов. Когато първоначално не сте заявили вкюлчване на ЕГН, БУЛСТАТ или друг идентификатор, не е налице основание за безплатно коригиране на информацията. Корекции могат да се правят в 3 дневен срок от издаването на електронния подпис само в случаите на допуснати от служителите на Регистриращия орган непълноти или грешки при въвеждане на първоначално заявената от Вас информация.
 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД