StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

eIDAS

a+aa-

Документи съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ ЕО - eIDAS

StampIT CPS-eIDAS-5.4 ПРАКТИКА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“АД (eIDAS-CPS) в сила от 05.04.2024 г.

StampIT CP-QES-2.3 ПОЛИТИКА при предоставяне на квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен подпис и квалифициран електронен печат (eIDAS-CP-QES) в сила от 05.04.2024 г.
StampIT CP-AES-2.1 ПОЛИТИКА при предоставяне на квалифицирани удостоверения за усъвършенстван електронен подпис и усъвършенстван електронен печат (eIDAS-CP-AES)

StampIT CP-SSL-2.3 ПОЛИТИКА при предоставяне на квалифицирани удостоверения за автентичност на уебсайт (eIDAS-CP-SSL)

StampIT_CP_TS_1.0 ПОЛИТИКА при предоставяне на квалифицирани удостоверения за електронни времеви печати, удостоверяване на време (eIDAS-CP-TS)

Общи условия за предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги  Общи условия за предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги

StampIT PKI DISCLOSURE STATEMENT ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ПУБЛИЧНИЯ КЛЮЧ (eIDAS – PDS)

StampIT TSA DISCLOSURE STATEMENT ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВРЕМЕ (eIDAS – TSADS)

Тестови сертификати по Регламент (ЕС) № 910/2014

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД