StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти
  • Начало » 
  • eIDAS » 
  • Тестови сертификати по Регламент (ЕС) № 910/2014

Тестови сертификати по Регламент (ЕС) № 910/2014

a+aa-

Регламент (ЕС) № 910/2014

Уважаеми Партньори,

на настоящата страница ще намерите информация за новите профили на Квалифицирани удостоверения (КУ) за Квалифициран електронен подпис (КЕП), които са в съответствие с приетия на 23 юли 2014 г. Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европа и влязъл в сила от 01 юли 2016 г. относно "Електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.

Изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 налагат и създаването на нова удостоверителна верига, с алгоритъм за подписване SHA256RSA и алгоритъм за пресмятане на хеш SHA256.

С оглед наложените промени е необходимо да бъдат извършени тестове на предлаганите и поддържани от вашата организация услуги, достъпни с Квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

 

Важно: Моля, имайте предвид че всички описани тук КУ са издадени от тестова удостоверителна верига.

 

Базово тестово удостоверение на StampIT - StampIT Global Root  Test
 
Оперативно тестово удостоверение на StampIT - StampIT Global Qualified Test  

 

Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис за физическо лице /КУКЕП/ с идентификатор на политика Policy Identifier=1.3.6.1.4.1.11290.1.2.1.3

Тип идентификатор
 Password 1234
Идентификатор: ЕГН/ЛНЧ (SERIALNUMBER=PNOBG-XXXXXXXXXX)
Идентификатор: Номер на паспорт (SERIALNUMBER=PASxx-XXXXXXXXXX)
Идентификатор: ДДС номер на физическо лице (SERIALNUMBER=TINBG-XXXXXXXXXX)  
Идентификатор: Номер на национална карта (SERIALNUMBER=IDCxx-XXXXXXXXXX)  
   

 

Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис за физическо лице, асоциирано с юридическо /КУКЕП/ с идентификатор на политика Policy Identifier=1.3.6.1.4.1.11290.1.2.1.2

Тип идентификатор
Password 1234

Идентификатор за ФЛ: ЕГН/ЛНЧ (SERIALNUMBER=PNOBG-XXXXXXXXXX)

Идентификатор за ЮЛ: ЕИК (2.5.4.97=NTRxx-XXXXXXXXX)

Идентификатор за ФЛ: Номер на паспорт (SERIALNUMBER=PASxx-XXXXXXXXXX)

Идентификатор за ЮЛ: ЕИК (2.5.4.97=NTRxx-XXXXXXXXX) 

Идентификатор за ФЛ: ДДС номер (SERIALNUMBER=TINBG-XXXXXXXXXX)

Идентификатор за ЮЛ: ЕИК (2.5.4.97=NTRxx-XXXXXXXXX) 

 

Идентификатор за ФЛ: Номер на национална карта (SERIALNUMBER=IDCxx-XXXXXXXXXX)

Идентификатор за ЮЛ: ЕИК (2.5.4.97=NTRxx-XXXXXXXXX) 

 
   

 

 

 

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД