StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Прекратяване на УЕП

a+aa-

 

Основания за прекратяване на действието на удостоверението за квалифициран електронен подпис могат да бъдат, но не са ограничени до следните:

  • загуба, кражба, промяна, неоторизирано разкриване или друго компрометиране на частния ключ;
  • прекратяване на представителната власт на физическото лице, спрямо юридическото лице, вписано в съдържанието на сертификата;
  • прекратяване на юридическото лице на абоната;
  • смърт или поставяне под запрещение на физическото лице;
  • установяване, че сертификатът е издаден въз основа на неверни данни;
  • промяна в информацията, съдържаща се в сертификата на абоната;
  • неизпълнение на задълженията на абоната, произтичащи от договора за удостоверителна услуга и Условията и реда за използване на квалифициран електронен подпис /CPS/;
  • искане на абоната

Документите, които следва да носите със себе си при посещение на наш офис с цел прекратяване на удостоверение за електронен подпис са следните:

  • документ за самоличност /лична карта/ на автора на удостоверението
  • документ, удостоверяващ представителната му власт - нотариално заверено пълномощно. Примерни образци на пълномощно можете да намерите тук.

В офисите на Stampit следва да подпишете единствено искане за прекратяване на удостоверение за електронен подпис.

 

Повече за процедурата по прекратяване на действието на УЕП

Прекратеното удостоверение се включва в списъка на прекратените сертификати, който се поддържа от Stampit - можете да го намерите тук

 

След като e било прекратено действието на сертификата, клиентът може да подаде заявка за издаване на нов сертификат и след заплащане на дължимите такси и успешно извършване на процедурите по издаване да получи нов сертификат от Stampit.

Повече информация относно издаването на нов сертификат и необходимите за това документи можете да намерите тук.

 

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД