StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Stampit Enterprise

a+aa-

Stampit Enterprise

Е-подпис за вътрешно-организационни цели

За да подновите УЕП Stampit Enterprise е необходимо да представите в регистриращ орган на Stampit следните документи:

  • заверен списък от юридическото лице с лицата, на които ще се поднови действието на сертификата;
  • документ за самоличност /лична карта/ за всяко едно физическо лице от горепосочения списък;
  • смарт карти.
В офисите на Stampit всяко едно от лицата следва да подпише:

 

Цена за подновяване: 10,00 лв. без ДДС / 12,00 лв. с ДДС

Удостоверения за квалифициран електронен подпис Stampit

Stampit DocPro

Е-подпис за
юридически лица

Stampit Doc

Е-подпис за
физически лица

 

Още удостоверения за електронен подпис Stampit със специфично предназначение

Stampit Server

Е-подпис за сигурно
идентифициране и комуникация
със сървър

Stampit Object

Е-подпис за доказване
авторство върху софтуерен обект

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД