StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Новини

a+aa-

Цената на КЕП за лица с трайно намалена работоспособност е намалена на 21 лв. за период от 3 години

14.10.2020

Доставчикът на удостоверителни услуги на "Информационно обслужване" АД - StampIТ намали цената на квалифицирания електронен подпис за лица с трайно намалена работоспособност на 21 лв. с ДДС. Комплектът включва издаване и управление на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) StampIT Doc, смарт карта и четец за смарт карти. Така, реално с по-ниската цена гражданите с ТЕЛК ще могат да ползват услугата за едва 60 ст./месец или 7 лв. годишно, което е без аналог на българския пазар.

„Като социално отговорна компания и във връзка внедряването на Информационна система за контрол на медицинската експертиза, "Информационно обслужване" АД реши да намали цената на КУКЕП за гражданите с трайно намалена работоспособност повече от два пъти", каза изпълнителния директор на дружеството Ивайло Филипов. Така те ще спестят над 35 лв. от цената на услугата.

От намалената цена на КУКЕП могат да се възползват:

1. Лице с трайно намалена работоспособност. Представя се експертно решение на ТЕЛК, удостоверяващо намалената работоспособност;
2. Родител на лице до 18-годишна възраст с трайно намалена работоспособност. Представя се експертно решение на ТЕЛК и удостоверение за раждане на лицето до 18-годишна възраст;
3. Настойник или попечител на лице с трайно намалена работоспособност. Представя се експертно решение на ТЕЛК, удостоверение за настойничество или попечителство, издадено от съответната община и съдебно решение за поставяне под запрещение (пълно или ограничено.

С квалифициран електронен подпис гражданите могат да подписват документи, да ползват електронните услуги на държавните институции, включително тези на НАП, Министерство на финансите, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на транспорта и информационните технологии, Министерство на земеделието и храните, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Агенция по вписванията, Главна инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни, Агенция по заетостта, НОИ, НСИ, НЗОК, Агенция „Митници" и др. Притежателите на КУКЕП също така могат да криптират електронни трансакции, да ползват електронно банкиране на търговските банки с най-висока степен на сигурност, да плащат сметки и данъци през epay.bg, да регистрират домейни и др. Използването на електронен подпис е в съответствие и необходимостта от социално дистанциране и с епидемиологичната обстановка в страната. Той спестява не само разходи, но и време на притежателите, които не е нужно да обикалят различните институции, за да набавят необходимите им документи.

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД