StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Stampit Server

a+aa-

Stampit Server

Е-подпис за
сигурно идентифициране и комуникация със сървър

 

С УЕП Stampit Server Ви дава възможност:

  • ако имате сървър, с който предлагате някакви услуги, да осигурите идентичността му в интернет пространството и да гарантирате, че обменяната със сървъра информация не може да бъде прочетена (разшифрована) от никого освен от идентифицирания сървър и неговите администратори 

 

Цена за издаване: 75,00 лв. без ДДС / 90,00 лв. с ДДС

 

Заявете онлайн Подновяване Спиране Възобновяване Прекратяване

Удостоверения за квалифициран електронен подпис Stampit

Stampit DocPro

Е-подпис за
юридически лица

Stampit Doc

Е-подпис за
физически лица

 

Още удостоверения за електронен подпис Stampit със специфично предназначение

Stampit Object

Е-подпис за доказване
авторство върху софтуерен обект

Stampit Enterprise

Е-подпис за
вътрешно-организационни цели

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД