StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Заявете е-подпис on-line

a+aa-

 1. Сертификат
 2. Автор
 3. Титуляр
 4. Адрес
 5. Фактура
 • Данни за ЮЛ Български Транслитерация
 • * Пример:
     Информационно Обслужване АД
  * Дължината на полето не трябва да надвишава 50 символа

  * Пример:
     Information Services Plc
  * по желание името може да не се транслитерира, а да се изпише с латинско наименование
  * Дължината на полето не трябва да надвишава 50 символа

 • * Пример:
     Интернет

  * Пример:
     Internet
  * по желание звеното може да не се транслитерира, а да се изпише с латинско наименование
  * ако няма звено, се повтаря името на юридическото лице

 • * Пример:
     Уеб Дизайнер

  * Пример:
     Web Designer
  * по желание длъжността може да не се транслитерира, а да се изпише с латинско наименование

 • * Пример:
     Янтра
  * въвежда се от последната съдебна регистрация и актуално състояние на юридическото лице

  * Пример:
     Yantra

 • * Пример:
     Велико Търново

  * Пример:
     Veliko Tarnovo

 • * Пример:
     Горна Оряховица

  * Пример:
     Gorna Oryahovitsa

 • * Пример:
     1621

 • * Пример:
     Изгрев

  * Пример:
     Izgrev

 • * Пример:
     Крайречна

  * Пример:
     Krayrechna

 • * Пример:
     Блок: 182  Вход: Г  Етаж: 3  Ап.: 11

 • * Пример:
      +359 2 9123456

 • * Пример:
      +359 2 9123456

 • * Пример:
     office@is-bg.net
  * пощенския сървър трябва да поддържа POP3/IMAP/SMTP достъп
  * E-mail адреса който ще се запише в сертификата на автора.

 • * Пример:
     Перник

  * Пример:
     Pernik
  * Въвежда се града, като за Софийски градски съд (СГС ) се въвежда Sofia, а за Софийски окръжен съд (СОС) - Sofia region.

 • * Пример:
      25464

 • * Пример:
      1991

 • * Пример:
      8316417910074
  * Буквата от № на БУЛСТАТ не се изписва в полето

 • * Пример:
      135.246.2001
  * Вписва се № на фирмено дело (25464), година (1991), окръжен съд (Pernik) или № на пълномощното (от нотариалния регистър) , № на нотариус и година на издаване в зависимост от документа, от който произтича представителната власт (основанието за овластяване) на ФЛ.

 • * Пример за ДДС номер

Редактирай подадена заявка

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД