StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Заявете е-подпис on-line

a+aa-

  1. Сертификат
  2. Автор
  3. Титуляр
  4. Адрес
  5. Фактура
  • StampIT Doc сертификати се издават на физически лица и могат да бъдат използвани за идентифициране на абоната, защитено изпращане на електронни съобщения и защитени комуникации, достъп до лична информация и онлайн Интернет транзакции от всякакъв вид, като например Интернет абонаментни услуги.

  • StampIT DocPro Сертификати се издават на физически лица, които са упълномощени да представляват юридически лица. Те могат да бъдат използвани за идентифициране на абоната, защитено изпращане на електронни съобщения и защитени комуникации, достъп до лична информация и онлайн Интернет транзакции.

  • StampIT Enterprise сертификати се издават по заявка на корпоративни клиенти на StampIT за физически лица, които са служители на корпоративния клиент. В съдържанието на сертификата е вписано наименованието на юридическото лице, но служителите нямат пълномощия да правят електронни изявления от негово име.

  • StampIT Object сертификати се издават на юридически лица . Сертификатите могат да бъдат използвани за подписване на софтуерни обекти и компоненти.

  • StampIT Server сертификати се издават по заявка на юридически лица и са предназначени за осигуряване на защитени комуникации с техния уеб сайт.

Редактирай подадена заявка

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД