StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Stampit Doc

a+aa-

Удостоверения за квалифициран електронен подпис StampIT

Stampit Doc

Е-подпис за физически лица

За да Ви бъде издаден КУКЕП StampIT Doc е необходимо да представите в регистриращ орган на StampIT следните документи:

  • документ за самоличност /лична карта/ на автора на удостоверението.

 

В офисите на StampIT следва да подпишете: 

 

Цена за издаване за три години (УКЕП): 10,00 лв. без ДДС / 12,00 лв. с ДДС
Цена за пълен комплект (УКЕП за три години, смарткарта, карточетец): 31,00 лв. без ДДС / 37,20 лв. с ДДС 

 

 

Stampit DocPro

Е-подпис за
юридически лица

 

Удостоверения за електронен подпис StampIT със специфично предназначение

Stampit Server

ssl Е-подпис за сигурно
идентифициране и комуникация
със сървър

Stampit Object

Е-подпис за подписване и защита на софтуерни обекти

Stampit Enterprise

Е-подпис за
вътрешно-организационни цели

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД