StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Stampit Doc

a+aa-

Удостоверения за квалифициран електронен подпис Stampit

Stampit Doc

Е-подпис за физически лица

За да Ви бъде издаден УЕП Stampit Doc е необходимо да представите в регистриращ орган на StampIT следните документи:

  • документ за самоличност /лична карта/ на автора на удостоверението.

 

В офисите на StampIT следва да подпишете: 

 

Цена за издаване за една година (УКЕП): 10,00 лв. без ДДС / 12,00 лв. с ДДС
Цена за пълен комплект (УКЕП за една година, смарткарта, карточетец): 30,00 лв. без ДДС / 36,00 лв. с ДДС

Цена за издаване за три години (УКЕП): 27,00 лв. без ДДС (32,40 лв. с ДДС)
Цена за пълен комплект (УКЕП за три години, смарткарта, карточетец): 47,00 лв. без ДДС / 56,40 лв. с ДДС

 


 

 

Stampit DocPro

Е-подпис за
юридически лица

 

Удостоверения за електронен подпис Stampit със специфично предназначение

Stampit Server

ssl Е-подпис за сигурно
идентифициране и комуникация
със сървър

Stampit Object

Е-подпис за подписване и защита на софтуерни обекти

Stampit Enterprise

Е-подпис за
вътрешно-организационни цели

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД