StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти
  • Начало » 
  • Кой електронен подпис e подходящ за Вас?

Кой електронен подпис e подходящ за Вас?

a+aa-

 

Какъв УЕП е подходящ за Вас?

Вие ще използвате УЕП с цел:

да подписвате и подавате документи/информация от името на представлявани от Вас фирма или организация (юридическо лице) – например управител, упълномощено лице да подава документи в НАП, и др;

да подписвате и подавате документи/информация от свое лично име в качеството си на физическо лице;

да осигурите идентичността на сървър в интернет пространството и да гарантирате, че обменяната със сървъра информация не може да бъде прочетена (разшифрована) от никого освен от идентифицирания сървър и неговите администратори;

да подписвате софтуерни обекти и компоненти, по този начин доказвайки авторство върху тях;

да подписвате и обменяте криптирана информация в рамките на една организация, доказвайки авторство единствено пред други служители на организацията, в рамките на която се обменя подписваната с УЕП информация, но не и пред външни трети страни

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД